17/06/2019 - Burelen van de Noord Natie aan de Stadswaag

Aan de zijde van de Stadswaag zie je twee vroegere diephuizen met trapgevel, die in oorsprong opklommen tot de 17de eeuw. In 1867 verwierf de Noord Natie, vertegenwoordigd door dekens Petrus Joseph De Kepper en Charles De Smedt het pand. Datzelfde jaar liet de natie op de aanpalende terreinen hoek Korte Brilstraat en Lansstraat door de architect Jean Baptist Vereecken nieuwe natiegebouwen met een pakhuis en een paardenstal optrekken. Ook de neoclassicistische hardstenen poortomlijsting dateert uit deze bouwcampagne. Het pand werd in 1931 heropgebouwd met een getrouwe reconstructie van de trapgevels, naar een ontwerp door de architect Jan De Vroey. Gelijktijdig kwam ook het aanpalende pand tot stand, in 1960 gevolg door een kantoorgebouw dat de rest van het bouwblok innam. Eerder was het complex natiegebouwen al uitgebreid met het aanpalende pakhuis door August Vermeulen uit 1892, en het verdwenen Magazijn Nieuwland op de hoek van Lange en Korte Brilstraat door Alfons Francken uit 1921.


Nu, zo'n 150 jaar na de ingebruikname door de Noord Natie, ontwikkelen vastgoedexperts Quares en Room to Bloom hier een heel nieuw complex met nieuwe invulling met het oog op aanwakkeren van de bedrijvigheid van weleer. 32 residentiële units, aangevuld met een ruime work and meetingspace, moeten daar mee voor zorgen.